AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Reklama
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Rytmiczna kompozycja geometryczna

SCENARIUSZ LEKCJI PLASTYKI W KLASIE IV

"PROJEKT PAPIERKA OD CUKIERKA"

CELE LEKCJI:
W wyniku przeprowadzonej lekcji uczeń:
- zna pojęcia: rytm, kompozycja, kompozycja otwarta i zamknięta
- potrafi sporządzić stempel według opracowanego projektu
- potrafi wykonać pracę plastyczną stosując rytmiczny, otwarty układ kompozycyjny

METODY I TECHNIKI STOSOWANE NA LEKCJI:
technika zdań niedokończonych, prezentacja,
ćwiczenie rytmiczne, rozmowa kierowana, praca w grupach
ćwiczenie praktyczne - technika graficzna (stempel)

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
talerz mający rytmiczny motyw dekoracyjny,
reprodukcje, plansza ilustrująca zagadnienie rytmu,
cukierki

MATERIAŁY I PRZYBORY POTRZEBNE UCZNIOM W CZASIE ZAJĘĆ:
szary papier pakowy, ziemniaki, farby,
pędzle, nożyk, sznurek, nożyczki, gazety

PRZEBIEG LEKCJI:
Część I

I. Wprowadzenie
N: Witam uczniów.
Proszę (U), aby usiedli przy ławkach zgodnie z podziałem na grupy, jakiego dokonali w czasie poprzedniej lekcji.
Sprawdzam obecność i przygotowanie (U) do zajęć.
Podaję temat lekcji:
Rytmiczna kompozycja geometryczna "Projekt papierka od cukierka".
Zapisuję temat na tablicy i proszę (U) o wpisanie tematu do zeszytu.
Omawiam cele lekcji.
Wybieram dwóch pomocników.
U: Zajmują swoje stanowiska przy ławkach.
Zapisują temat w zeszycie.

II. Przypomnienie wiadomości
N: Zadaję (U) pytania:
Co to jest rytm i na czym on polega?
Z ilu elementów może składać się rytm?
U: Odpowiadają na pytania.

Rytm - to powtarzanie się dźwięków lub innych elementów w jednakowych odstępach czasu lub odległości.

N: Uzupełniam wypowiedzi (U).
Proszę (U) o dokończenie zdania:
Rytmiczna może być... muzyka, pora dnia.
Rytmiczne może być... bicie serca, tykanie zegara.
Rytmiczny może być... oddech, układ sztachet w płocie, płot, krok.
U: Uzupełniają zdania.

III. Zaangażowanie
N: Przedstawiam (U) rytm jako motyw dekoracyjny w przedmiotach użytkowych.
Prezentuję talerz mający rytmiczny motyw dekoracyjny.
Zadaję (U) pytanie:
Na jakich przedmiotach może występować kompozycja rytmiczna, pełniąca podobną funkcję dekoracyjną, tak jak m.in. w przypadku talerza.
U: Odpowiadają na pytanie.
Odp. na opakowaniach, tkaninach, dywanach, porcelanie...
N: Proszę (U) o wystukanie stopami prostego - jednoelementowego rytmu.
U i N: (U) Stukają, a ja w tym czasie zgodnie z rytmem podaję (U) cukierki wprost do rąk.
Proszę, aby (U) zjedli cukierki, a papierek obejrzeli i wkleili do zeszytu (praca domowa).
N: Przypominam pojęcie: kompozycja.

Kompozycja - sposób, w jaki zostają ułożone elementy w dziele plastycznym, muzycznym itp.

Wprowadzam i wyjaśniam (U) nowe pojęcie: kompozycja otwarta

Kompozycja otwarta - to kompozycja sprawiająca wrażenie fragmentu większej całości pozostawionej poza ramami obrazu. Kompozycja otwarta sprawia wrażenie, jakby można było dorysować jej ciąg dalszy.

Kompozycja zamknięta - to kompozycja, która w całości mieści się w obrazie; nie sprawia wrażenia, jakby miała dalszy ciąg poza ramami.

Proszę (U), aby zastanowili się i odpowiedzieli na pytanie:
Jaki rodzaj kompozycji zastosowano w dekoracji papierka do cukierka?
N: Prezentuję reprodukcje obrazów i kompozycji otwartej.
Proszę (U) o wypowiedź nt. kompozycji zastosowanej w obrazach.
U: Omawiają reprodukcje, odpowiadają na pytania.

IV. Zadanie
N: Wyjaśniam (U) ćwiczenie plastyczne.
Zadaniem (U) jest zaprojektowanie papierka do gigantycznego cukierka tak, by wystąpiły w nim dwa rodzaje rytmu jedno i dwuelementowego oraz kompozycja otwarta.
Zwracam uwagę (U) na możliwość zastosowania różnorodnych geometrycznych motywów w dowolnych kolorach.
Podaję kryteria oceny pracy:
- zgodność wykonanej pracy z treścią zadania
- estetyka, oryginalność, pomysłowość
- zachowanie porządku na stanowisku pracy
- umiejętność współpracy w ramach zespołu.
Prace oceniać będą wszyscy uczniowie i nauczyciel.

Instrukcja
Prace wykonujemy na szarym pakowym papierze w technice stemplowania. Do wykonania stempla używamy ziemniaka, którego można przekroić i wyciąć w nim geometryczne wzory (stemplowanie to technika graficzna). Na ziemniaka nanosimy farbę i odbijamy stempel tworząc przemyślaną kompozycję rytmiczną
- otwartą.

V. Realizacja - tworzenie
N: Proszę (U) o przystąpienie do zespołowej realizacji zadania.
U: Rozpoczynają pracę wykonując ją w oparciu o przedstawioną instrukcję.
N: Nadzoruję przebieg pracy.
Zwracam szczególną uwagę na bezpieczeństwo (U) w trakcie wycinania stempli z ziemniaka.
Pomagam w rozwiązywaniu trudności.
Udzielam dodatkowych wyjaśnień.
Po przeznaczonym czasie na realizację pracy proszę (U) o zakończenie pracy i posprzątanie stanowiska.
U: Kończą pracę i porządkują miejsce działania.

VI. Podsumowanie
N: Podsumowuję pracę (U) na lekcji.
Działanie twórcze będzie kontynuowane na następnej lekcji plastyki.

Opracowanie: Beata Bartosiak


 
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 3.58



Ilość głosów: 24

Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Najczęściej zadawane pytania
Zasady publikacji 
Zobacz jak wygląda zaświadczenie o publikacji Twoich materiałów
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam