AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE
  Najczęściej szukane
Konspekty
Programy nauczania
Plany rozwoju zawodowego
Scenariusze
Sprawdziany i testy
  Reklama
  Media
Przegląd Prasy
Patronat
Medialny
Po godzinach
  Slowka.pl
Słówka na email
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Język włoski
Język hiszpański
Język norweski
Język japoński
Język rosyjski
Gramatyka
Rozmówki

Scenariusz zajęć w ogródku szkolnym

Ogródek został założony jesienią2002 r przez uczniów XIII LO w Gdyni, głównie mojej klasy na niewielkim terenie zajętym wcześniej przez trawnik przy budynku szkolnym.

W roku 2003 kontynuowane były prace przygotowujące podłoże i dokonano pierwszych nasadzeń.

W naszym ogródku uprawiamy głównie byliny pozyskane w postaci sadzonek, kłączy i karp korzeniowych od koleżanek uprawiających własne ogródki, z mojej działki oraz od uczniów.

Konieczny sprzęt ogrodniczy zakupili rodzice. Konserwator szkolny wykonał bardzo wygodną w użyciu skrzynię na sprzęt, która znajduje się na zapleczu gabinetu biologicznego.

Lekcja w ogródku jest kontynuacją tematu "Przegląd i znaczenie roślin nasiennych" w klasie z rozszerzonym programem biologii.

Zajęcia w ogródku muszą być poprzedzone instrukcją posługiwania się przewodnikiem lub kluczem do oznaczania roślin (zajęcia w sali lekcyjnej). Rośliny które będą oznaczane przez uczniów w ogródku należy wcześniej oznakować karteczkami z numerami 1, 2.......5.

Temat zajęć: Oznaczanie roślin okrytonasiennych (2 godz).

Cele edukacyjne:
Po zajęciach uczeń potrafi:
a) wiadomości
- określić cechy roślin jedno- i dwuliściennych
- identyfikować symbole stosowane we wzorze i narysie kwiatowym
b) umiejętności
- prowadzić obserwacje makroskopowe roślin
- rozróżniać rośliny jedno- i dwuliścienne
- selekcjonować informacje zawarte w kluczu
- oznaczać wg. klucza wybrane gatunki roślin
- przedstawić tok dochodzenia według klucza do rodzaju i gatunku danej rośliny
- zapisać wzór kwiatowy
- wykonać narys kwiatowy
c) postawy
- rozwijanie motywacji do samokształcenia
- współodpowiedzialności za otoczenie
- współdziałania w grupie

Materiał nauczania: przegląd roślin okrytozalążkowych.

Metody pracy:
- pogadanka
- ćwiczenia w grupach
- zajęcia terenowe

Środki dydaktyczne:
- klucze i atlasy do oznaczania roślin
- żywe okazy roślin
- ksero tabelki "Cechy roślin jedno- i dwuliściennych" (załącznik1)

PRZEBIEG ZAJĘĆ.

Faza przygotowawcza.
1. Nawiązanie do tematu "Przegląd i znaczenie roślin nasiennych".
N-l zadaje pytania, na które odpowiadają chętni uczniowie np.:
- Wymień charakterystyczne cechy roślin jedno, -dwuliściennych.
- Wymień znane ci grupy roślin dwuliściennych (jednoliściennych) wraz z charakterystycznymi gatunkami.
- Wymień i objaśnij symbole stosowane we wzorach kwiatowych.
2. N-l komentuje i ocenia odpowiedzi uczniów.
3. Podanie tematu, celów i planowanego przebiegu lekcji.
4. Uczniowie dobierają się w 2 osobowe zespoły, z których każdy otrzymuje załącznik1, klucze lub przewodniki do oznaczania roślin, lupy.

Faza realizacyjna.
1. N-l dokonuje pokazu, jak należy postępować w celu oznaczenia wybranego gatunku np.: jaskra.
a) ustala przynależność rośliny do klasy posługując się załącznikiem1 (wypełnia tabelkę)
b) głośno czytając informacje z klucza i dokonując ich selekcji, przy udziale uczniów oznacza gatunek
c) sporządza z uczniami wzorcową notatkę dochodzenia krok po kroku do nazwy gatunkowej, w notatce umieszcza także wzór i narys kwiatowy
2. N-l poleca uczniom oznaczenie w ten sam sposób roślin z numerkami 1-5 oraz sporządzenie notatki w zeszytach.
3. Uczniowie wykonują zadanie tzn. oznaczają ponumerowane rośliny wg. załącznika i klucza, notują i zmieniają miejsca tak, żeby każda grupa miała dostęp do każdej z 5 roślin.
4. N-l nadzoruje pracę uczniów, w razie potrzeby udziela wskazówek, naprowadza na właściwy kierunek.

Faza podsumowująca.
1. Jeden z uczniów prezentuje wyniki pracy swojego zespołu przedstawiając notatkę dotyczącą gatunku nr.1, inny uczeń gatunku nr.2 itd. Pozostali uczniowie porównują i sprawdzają poprawność swoich wyników. W przypadku ich niezgodności wyjaśniają sobie wzajemnie wątpliwości i je korygują.
2. Po powrocie do sali lekcyjnej nauczycie prosi, aby uczniowie wyrazili swoją opinię o zakończonych zajęciach terenowych metodą "ocena do kwadratu". Nauczyciel uzyskuje cenną informację o jakości swojej lekcji w dwóch aspektach:
- atmosfery zajęć
- efektu pracy na lekcjiZałącznik 1.
Tabela: Cechy roślin jedno- i dwuliściennych.

Cechy oznaczanej rośliny Gatunek 1 Gatunek 2 Gatunek 3 Gatunek 4 Gatunek 5
Liście:
a. ogonkowe
czy siedzące
b. nerwacja
c. liczba blaszek (złożoność)
         
Kwiat:
a. okwiat
- pojedynczy
- podwójny
b.3,4 czy 5 krotny
         
Wniosek:
Przynależność gatunku do klasy jedno- czy dwuliściennych
         

Opracowanie: Anna Wójcik


 
  Barometr
1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów:

Szukaj autora i tytuł
Ostatnio dodane materiały
Najczęściej zadawane pytania
Zasady publikacji 
Zobacz jak wygląda zaświadczenie o publikacji Twoich materiałów
  Twoje konto
Zaloguj się
Załóż konto
Zapomniałem hasła
  Forum
Nauczyciel - awans zawodowy
Matura
Korepetycje
Ogłoszenia - kupię, sprzedam, oddam