AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Nauczyciel, profesor, reforma : 
Dla nauczycieli, wykładowców, o reformie... 
Idź do wątku: <---->
Akcja: ForaWątkiNowy wątekSzukajZaloguj
scenariusz a konspekt
Autor: Agnieszka (IP zapamiętane)
Data: 01 cze 2006 - 12:41:12

Czym się różni scenariusz lekcji od konspektu?
A czym się różni plan wynikowy od rozkładu materiału?

Re: scenariusz a konspekt
Autor: ulla (IP zapamiętane)
Data: 01 cze 2006 - 14:43:02

z tego co pamiętam scenariusz jest bardziej dokładny np. zawiera przewidziane odpowiedzi ucznia, co mówi nauczyciel, jego czynności itp
plan wynikowy zawiera dodatkowo przewidzine osiągnięcia ucznia na poszczególne oceny z danej lekcji, działu itp
ale niech się inni jeszcze wypowiedzą smiling smiley)

Re: scenariusz a konspekt
Autor: koma (IP zapamiętane)
Data: 01 cze 2006 - 18:34:58

W rozkładzie materiału "rozkładasz" materiał programowy na jednostki lekcyjne, natomiast w planie wynikowym planujesz osiagnięcia uczniów - można to połączyc z kryteriami oceniania, jak mówi ulla. Wtedy przyporządkowujesz poziom osiągnięć do poszczególnych ocen szkolnych.

Re: scenariusz a konspekt
Autor: gość (IP zapamiętane)
Data: 01 cze 2006 - 19:19:49

Konspekt

Konspekt - od konspektów, niezależnie od ich zróżnicowania ze względu na poziom i przedmiot edukacji, a także styl nauczania, wymaga się, aby zawierały następujące elementy:
informacje dotyczące klasy, przedmiotu, podziału uczniów na grupy, terminu i czasu trwania zajęć

jasno i precyzyjnie sformułowane cele uczenia się (niewielka ich liczba)

związki z programem państwowym,

materiały edukacyjne &#8211; źródła,

procedury ( wyraźne określenie poszczególnych form aktywności i struktury zajęć z zaznaczeniem w niej takich elementów, jak: wprowadzenie i konkluzja, naszkicowanie roli poszczególnych osób uczestniczących w zajęciach &#8211; nauczycieli wspomagających),

zróżnicowanie zadań, materiałów oraz czasu pracy poszczególnych jednostek lub zespołów uczących się,

wykorzystanie technologii informacyjnej ( zakres, miejsca i sposoby),

przyjęte kryteria oceniania,

wspomaganie ze strony innych osób dorosłych ( studentów, asystentów, nauczycieli stażystów, rodziców).


Scenariusz - jeśli nauczanie interdyscyplinarne jest realizowane nie tylko w ramach pojedynczych zajęć określonego przedmiotu nauczania, ale rozciąga się w czasie, integrując wiedzę i umiejętności, z różnych dziedzin edukacji, pisanie scenariusza bywa poprzedzone nieco innym opracowaniem materiału. Opracowanie to przebiega na kilku poziomach. Planuje się możliwości, a nie sztywny schemat. W nauczaniu interaktywnym nieodzowne wręcz staje się przyjęcie założenia, że uczniowie także odgrywają pewną rolę w planowaniu nauczania i własnego uczenia się.


W scenariuszu powinny znaleźć się:


cele szczegółowe, wskazanie obszarów przedmiotowych celów w kategoriach osiągnięć określonych w podstawach programowych ( jeśli jest to możliwe) zasobów, jakie mają zostać wykorzystane
czas trwania poszczególnych segmentów, zamierzonych rezultatów, sposobów organizacji zajęć ( kolejność wydarzeń, podział na grupy, przydzielone zadania &#8230winking smiley

warto też wskazać konkretne treści nauczania np. w formie podstawowych pojęć i postaw, podać konkretne czynności, ich rozłożenie w czasie oraz zastanowić się nad spodziewanymi trudnościami.
Scenariusz można przedstawić w formie tabelarycznej, lub wykorzystać grafikę, także komputerową. Rozrysowanie scenariusza w sposób zbliżony do mapy mentalnej wydaje się szczególnie uzasadnione przy planowaniu zajęć w małych grupach.
Na lekcji zorganizowanej według schematu pracy grupowej uczniowie zostają podzieleni na zespoły, z których każdy wykonuje zadania identyczne lub ma przypisane sobie zadania odmienne. Okresy pracy w grupach bywają przeplatane wspólną pracą całej klasy. W formie grupowej można organizować zajęcia pozalekcyjne i pracę domową uczniów. Praca grupowa może być jednolita ( wszystkie grupy pracują nad tymi samymi zadaniami) lub zróżnicowana ( każda grupa otrzymała inne zadanie). Zależy to od materiału nauczania. Jeśli temat ujęty jest w problem, do którego rozwiązania prowadzi wiele tropów, w zamiarze nauczyciela lub wiele podproblemów, wygodniejsza jest praca zróżnicowana.

Trudna organizacyjnie, ale scalająca zalety uczenia się we współpracy jest praca grupowa zorganizowana według schematu:

każda grupa w klasie otrzymuje takie samo zadanie

każdy z członków grupy otrzymuje inne zadanie do wykonania inną partię materiału do nauczenia się),

uczniowie, którzy otrzymali takie same zadania, opuszczają swoje grupy i zbierają się w celu wspólnej pracy nad zadaniem,

po jej zakończeniu wracają do swoich grup i przekazują pozostałym członkom rezultaty własnej pracy.
Grupy liczą zwykle 4 &#8211; 6 uczniów.


Grupy mogą być:

Homogeniczne &#8211; wszyscy członkowie są na podobnym poziomie postępów i zdolności. Organizacja homogeniczna powiększa różnice miedzy uczniami w klasie, ale także umożliwia uczniom najlepszym wyjście poza program nauczania

Heterogeniczne &#8211; członkowie grupy różnią się poziomem uzdolnień i znajomością przedmiotu nauczania. W grupach heterogenicznych stosunki miedzy uczniami są bardziej naturalne. Uczniowie słabsi podciągają się, najlepsi mają okazje do pomocy innym w uczeniu się. Z pracy w takich grupach więcej korzystają słabsi uczniowie

Grupy powołuje się do wykonania danego zadania, zmieniając ich skład w zależności od potrzeb. Nauczyciel może arbitralnie dokonywać podziału, uważając jedynie, by w jednej grupie nie znaleźli się uczniowie rywalizujący ze sobą. Niechętni sobie. Grupa ma swojego lidera, którego zdaniem może być organizowanie pracy grupy, kontakty z nauczycielem w imieniu całej grupy, referowanie wyników pracy grupy. Lider może być wybrany przez uczniów lub wyznaczony przez nauczyciela.

Re: scenariusz a konspekt
Autor: sova160 (IP zapamiętane)
Data: 01 mar 2017 - 13:27:05

Pozdrowienia! Bardzo ciekawy temat, thank you go podniósł
myloweslifeZmieniany 2 raz/y. Ostatnio 2017-04-07 02:02 przez sova160.

Re: scenariusz a konspekt
Autor: twzbas (IP zapamiętane)
Data: 16 maj 2017 - 17:37:38

Cromartie became well known nfl jerseys store for Christian Louboutin Women Flat having so many children, especially after a &#8220;Hard Knocks&#8221; segment in christian louboutin shoes which he was trying to name them all. Cromartie christian louboutin Panettone spiked leather wallet played briefly last season NFL Mouse Pads with the Indianapolis Colts, appearing in four games. If Cromartie&#8217;s NFL career is wholesale nfl jerseys done at christian louboutin uk age christian louboutin men flat 33 and after 11 nfl jerseys seasons, fatherhood cheap nfl jerseys will certainly keep him busy in retirement. louboutin outlet

Re: scenariusz a konspekt
Autor: Kamilossa (IP zapamiętane)
Data: 19 maj 2017 - 14:39:07

Różnice są znaczące, ale widzę że odpowiedź wyżej została udzielona w bardzo wyczerpujący temat sposób :-)
------------------------
[sawo-kontenery.pl]

Re: scenariusz a konspekt
Autor: twzbas (IP zapamiętane)
Data: 02 cze 2017 - 12:32:01

Elliott already has spoken to NFL investigators in louboutin outlet the christian louboutin uk case and now awaits his fate. He still could be subject to NFL discipline christian louboutin Panettone spiked leather wallet even though charges were not filed in the case if it elited jerseys was game jerseys deemed he jerseys store violated the league&#8217;s player conduct limited jerseys rules. The league Christian Louboutin Women Flat appears to be intentionally taking christian louboutin men flat its christian louboutin shoes time with Elliott&#8217;s case following the mishandling of the wholesale nfl jerseys domestic violence accusations levied against former New nfl jerseys York Giants kicker Josh Brown, along with other bungled DV cases by the league in cheap nfl jerseys the past.Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.